Жаңалықтар

Бүгінгі облыстық қан орталығында өткен семинар Әдеп кодексі, этика және деонтология мәселелеріне арналды. Барлық құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері қатысты және Әдеп жөніндегі комиссия құрамындағы өзгерістермен, Әдеп жөніндегі комиссияның 2023 жылға арналған жоспарымен жеке құрамды міндетті түрде таныстыруға байланысты болды.

Медицина қызметкерлерінің Әдеп кодексі, бұл ұйым қызметкерлерінің 70%-ы, және Облыстық қан орталығы қызметкерінің этикалық нормалары мен мінез-құлық қағидаларының жиынтығын айқындайтын құжат болып табылады. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № 5 бұйрығы, ҚР ДСМ-319/2020 «Қазақстан Республикасы медицина және фармацевтика қызметкерлерінің Ар-намыс кодексін бекіту туралы» негіздерінде әзірленген.

Әдеп кодексі қызметкерлер мен қоғам арасындағы қарым-қатынасты анықтайды және жеке адамның және жалпы қоғамның құқықтарын, қадір-қасиетін, денсаулығын қамтамасыз етуге бағытталған, сондай-ақ ЦКБ қызметкерінің өз қызметі үшін қоғам алдындағы жоғары моральдық жауапкершілігін айқындайды.

Аудиторияға ОҚО қызметкерлеріне қойылатын барлық этикалық қағидаттар мен талаптар, оның ішінде басшылықпен, донорлармен, әріптестермен қарым-қатынас, қызметкерлердің іскерлік этикет пен қызметтік мінез-құлық ережелерін міндетті түрде сақтауы, сондай-ақ кәсіпорнының беделіне немесе беделіне нұқсан келтіретін жанжал жағдайларын болдырмау туралы айтылды.

Сондай-ақ, қызметкерлерге әдеп жөніндегі комиссияның жаңа құрамы туралы бұйрықтар, Әдеп жөніндегі комиссияның Ережесі,

Әдеп кодексінің шектері, оны бұзғаны үшін жауапкершілік, оны қайта қарау тәртібі, таныстырылды. Әдеп кодексі «Облыстық қан орталығы» ШЖҚ МКК құрамында жұмыс істейді және барлық қызметкерлер үшін міндетті. Қақтығыс жағдайында ОҚО қызметкері тиісті шараларды қабылдау үшін тікелей басшымен жанжал мәселесін талқылайды. Сыбайлас жемқорлық туралы негізсіз жария айып тағылған кезде, ОҚО қызметкері мұндай айыптау анықталған күннен бастап бір ай ішінде оны теріске шығару шараларын қолданады. Кәсіби этиканы бұзғаны үшін жауапкершілік дәрежесін ОҚО-ның этикалық комиссиясы анықтайды. Егер этикалық нормаларды бұзу бір уақытта құқықтық нормаларға әсер етсе, қызметкер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.